Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Карнобат 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Карнобат 2007 - 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.