Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Криводол за периода 2014-2020 г.

Основният инструмент за развитие и управление на Община Криводол се явява Общинският план за развитие. Общината цели да постигне напредък в управлението и планирането с разработването и приемането на този документ. Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и методика от конкретни действия за устойчиво развитие на местно ниво. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.