Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Стара Загора 2014 -2020 е приемник на своя първи аналог (ОСР ‘2013). Тя е създадена, за да продължи функцията си на основен координатор на областното развитие през втория пореден планов период в контекста на членство в Европейския съюз. Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период са с  стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и българските им интерпретации в Националната програма за развитие „България 2020”. Следвайки принципите на партньорство, прозрачност и публичност, Стратегията изразява консолидираното виждане на всички заинтересовани страни.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 1 на Областния съвет за развитие от 03.06.2013 г.