Стратегически документи

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света

Общата цел на стратегията е създаване на политическа рамка за изграждане на комплексна, дългосрочна и интегрирана държавна политика за българските граждани и историческите български общности в чужбина чрез оптимизиране на  институционалната и нормативната основа.
Целевите групи на стратегията са:
1. Български граждани - временно или постоянно пребиваващи в чужбина:
- Съвременна „млада” българска емиграция;
- „Стара” българска емиграция.
2. „Исторически” български общности в чужбина и лица от български произход, с българско национално самосъзнание с чуждо или с чуждо и с българско гражданство:
- Българи в Република Македония;
- Българи в Руската федерация
- Българи и българи-гагаузи в Република Молдова и Украйна;
- Българи в Румъния;
- Българи в Гърция;
- Българи в Република Турция;
- Българи в Република Сърбия;
- Българи в Западните Балкани.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 30.41 на Министерския съвет от 23.07.2014 г.