Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
29.6.2021 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
22.3.2021 г.

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.12.2020 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
6.4.2020 г.

Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.6.2019 г.

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
6.11.2017 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.7.2017 г.

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.10.2013 г.

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.7.2011 г.

Национален план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.1.2011 г.

Национален план за защита при бедствия

Категория: Правосъдие и вътрешни работи