Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
12.7.2024 г.

Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

(ново) Категория: Правосъдие и вътрешни работи
2.1.2024 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.9.2023 г.

Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.9.2023 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
21.4.2023 г.

Актуализиран план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
21.12.2022 г.

Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.11.2022 г.

Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.11.2022 г.

Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на доб­роволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.12.2021 г.

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи