Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
9.5.2023 г.

Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород

Категория: Наука и технологии
9.5.2023 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
20.4.2023 г.

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Категория: Наука и технологии
3.2.2023 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Категория: Наука и технологии
9.1.2023 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Категория: Наука и технологии