Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
3.10.2023 г.

Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.)

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Категория: Здравеопазване
29.3.2023 г.

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Национална здравна стратегия 2030

Категория: Здравеопазване
9.1.2023 г.

Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги

Категория: Здравеопазване
9.1.2023 г.

Национален план за борба с рака в Република България 2027

Категория: Здравеопазване
21.12.2022 г.

Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021–2030 г.

Категория: Здравеопазване
20.9.2022 г.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.

Категория: Здравеопазване