Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
4.11.2022 г.

Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България

Категория: Околна среда
4.11.2022 г.

Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.11.2022 г.

Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.).

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
20.9.2022 г.

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

Категория: Транспорт
20.9.2022 г.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.

Категория: Здравеопазване
20.9.2022 г.

Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г.

Категория: Енергетика
20.9.2022 г.

План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

Категория: Транспорт
19.9.2022 г.

Национални програми за развитие на образованието - 2022 г.

Категория: Образование
19.9.2022 г.

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Категория: Социална политика и заетост
  ...