Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
22.12.2022 г.

Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Категория: Наука и технологии
21.12.2022 г.

Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

Категория: Образование
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен район

Категория: Регионална политика
  ...