Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.3.2023 г.

Национална здравна стратегия 2030

Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Националната стратегия за младежта (2021-2030)

Категория: Младежка политика
23.3.2023 г.

Националната програма за изпълнение на младежки дейности, финансирани със средства по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Категория: Младежка политика
10.2.2023 г.

Национална карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Категория: Образование
3.2.2023 г.

Актуализирана Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

Категория: Образование
3.2.2023 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Категория: Наука и технологии
26.1.2023 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 – 2026 г.)

Категория: Социална политика и заетост
9.1.2023 г.

Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2023-2025 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
9.1.2023 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

Категория: Наука и технологии
9.1.2023 г.

План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...