Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
9.5.2023 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
21.4.2023 г.

Актуализиран план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
21.4.2023 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.)

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Категория: Качество и безопасност на храните
20.4.2023 г.

Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.4.2023 г.

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Категория: Наука и технологии
20.4.2023 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
29.3.2023 г.

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Категория: Здравеопазване
  ...