Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
11.1.2011 г.

Актуализирана стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.

Категория: Енергетика
11.1.2011 г.

Национален план за защита при бедствия

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
1.4.2010 г.

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Категория: Социална политика и заетост
25.9.2009 г.

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Категория: Околна среда
3.2.2009 г.

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
10.4.2008 г.

Национална жилищна стратегия на Република България

Категория: Регионална политика
16.3.2008 г.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Категория: Околна среда
14.3.2008 г.

Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005 - 2025 г.

Категория: Земеделие и селски райони
  ...