Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
24.3.2014 г.

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.

Категория: Държавна администрация
4.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
16.12.2013 г.

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Категория: Качество и безопасност на храните
17.10.2013 г.

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
2.10.2013 г.

Конвергентна програма на Република България. Актуализации по години.

Категория: Междусекторни политики
4.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
4.2.2013 г.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
12.6.2012 г.

Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
  ...