Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
28.7.2020 г.

Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби

Категория: Транспорт
6.4.2020 г.

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г.

Категория: Енергетика
6.4.2020 г.

Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.

Категория: Здравеопазване
6.4.2020 г.

Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
6.4.2020 г.

Национална програма „ЦифроваБългария 2025”

Категория: Наука и технологии
6.4.2020 г.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Категория: Околна среда
8.10.2019 г.

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Категория: Социална политика и заетост
19.9.2019 г.

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 - 2030 г.)

Категория: Околна среда
26.6.2019 г.

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Категория: Околна среда
  ...