Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
8.1.2021 г.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
18.12.2020 г.

Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Категория: Наука и технологии
18.12.2020 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Категория: Наука и технологии
17.12.2020 г.

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

Категория: COVID-19
17.12.2020 г.

Актуализирани национални научни програми

Категория: Наука и технологии
14.12.2020 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.12.2020 г.

Национална програма за развитие „България 2030”

Категория: Междусекторни политики
30.11.2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Категория: Земеделие и селски райони
  ...