Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
24.6.2021 г.

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители”

Категория: Образование
22.3.2021 г.

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
10.2.2021 г.

Kонцепция за обучение по безопасност на движението по пътищата

Категория: Транспорт
10.2.2021 г.

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г.

Категория: Транспорт
8.1.2021 г.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
18.12.2020 г.

Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Категория: Наука и технологии
18.12.2020 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Категория: Наука и технологии
17.12.2020 г.

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

Категория: COVID-19
  ...