Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.11.2023 г.

Национална стратегия за околна среда 2021 – 2030 г.

Категория: Околна среда
17.11.2023 г.

Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023 - 2027 г.)

Категория: Социална политика и заетост
11.10.2023 г.

Програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024 - 2026 г.

Категория: Образование
5.10.2023 г.

Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Категория: Образование
3.10.2023 г.

Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030

Категория: Здравеопазване
3.10.2023 г.

План за засилване на ролята на здравно образование в българското училище

Категория: Образование
18.9.2023 г.

Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.9.2023 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.9.2023 г.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.

Категория: Земеделие и селски райони
2.6.2023 г.

Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Категория: Образование
  ...