Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
18.9.2023 г.

Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година

(ново) Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.9.2023 г.

Национален план за противодействие на тероризма

(ново) Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.9.2023 г.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.

(ново) Категория: Земеделие и селски райони
2.6.2023 г.

Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Категория: Образование
25.5.2023 г.

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Категория: Регионална политика
25.5.2023 г.

Национален план на Република България за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
9.5.2023 г.

Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород

Категория: Наука и технологии
9.5.2023 г.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Категория: Регионална политика
9.5.2023 г.

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Категория: Регионална политика
9.5.2023 г.

Национална програма за реформи на Република България - актуализация по години

Категория: Междусекторни политики
  ...