Днес обществото решава


Консултативни комисии

Консултативните комисии са временни или постоянни комитети, създадени да действат като източник на експертиза по комплексни въпроси. Въпреки че обикновено се свързват с текущи консултации, тези форуми могат да се използват и за еднократни консултационни процеси. Тези комисии могат да са съставени от социални партньори, представителни организации и/или експерти в конкретната област. При текущите консултации следва редовно да се извършва преглед на състава на тези комисии, за да се гарантира балансирано представителство.

 
Предимства:
   
 • Добър източник на съвети по комплексни социални или технически въпроси.
   
 • Доказаната експертиза на комисиите спомага за информиран процес на вземане на решения.
   
 • Могат да помогнат за разработването на по-подходяща политика, особено когато става въпрос за сложни или противоречиви въпроси на политиката.
   
 
Недостатъци:
   
 • Избирането на членове, така че да се гарантира представителност, може да се окаже трудно.
   
 • Гарантирането на плавна вътрешна динамика в групата може да бъде трудно.
   
 • Необходими са ясен мандат и времева рамка.
   
 • Постоянните консултационни комисии се нуждаят от време и от ангажимент за осигуряване на ресурси, за да се гарантира ефективното им функциониране.
   
 • Ръководството може да не постави ясни граници между консултантската роля на групата и отговорността на ръководството за вземането на решения.

Съдържание