Публикации

16.6.2022 г.

Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.

Оценка на въздействието

Докладът е изготвен на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
В него са отразени състоянието и развитието на процесите, свързани с извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт и провеждането на обществените консултации по Закона за нормативните актове, както и перспективите и приоритетите за следващите периоди.
 
Докладът е одобрен от Съвета за административната реформа на 14 юни 2022 г.
 
Годишни доклади за извършването на оценка на въздействието за отминали години може да намерите: