Публикации

29.10.2010 г.

Наръчник "Процедури за координация на политиките за развитие"

Стратегическо планиране

Наръчникът „Процедури за координация на политики за развитие” е разработен в рамките на проект ”Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Проектът е изпълнен от дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции” в Администрацията на Министерския съвет.