Публикации

17.10.2021 г.

Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Стратегическо планиране

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 46 от 21 ноември 2018 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2017 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 48.1 от 15 ноември 2017 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2016 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 51.1 от 07 декември 2016 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2015 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 47.8 от 18 ноември 2015 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2014 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 51.1 от 03 декември 2014 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2013 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 3.1 от 22 януари 2014 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2012 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 46.2 от 12 декември 2012 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2011 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 48.1 от 14 декември 2011 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2010 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 2.1 от 12 януари 2011 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2009 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 4.14 от 27 януари 2010 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2008 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 845 от 23 декември 2008 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2007 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 550 от 25 август 2008 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2006 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 887 от 22 декември 2006 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2005 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 2.1 от 12 януари 2006 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2004 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 32 от 21 януари 2005 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2003 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 893 от 22 декември 2003 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2002 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 838 от 14 декември 2002 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2001 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 760 от 21 ноември 2001 г. 

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2000 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 39 от 26 януари 2001 г. 

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 1999 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 781 от 20 декември 1999 г. 

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 1998 г. е приет от Министерския съвет с Решение № 624 от 19 ноември 1998 г.