13.4.2010 г.

Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз

Административна реформа

Бялата книга е консултативен документ, който прави преглед на напредъка, задава накратко основните предизвикателства, пред които е изправена администрацията, и очертава някои намерения и предложения за бъдещето.