Публикации

15.4.2008 г.

Ръководство за стратегическо планиране и разработване на политики в България (без официално приемане)

Стратегическо планиране

В настоящото Ръководство подробно се разглеждат първите два етапа от цикъла на секторните политики, които се отнасят до стратегическото планиране и разработването на политики. Представя се детайлно и процесът на вътрешна и междуведомствена координация. Засягат се накратко останалите елементи от фазата на разработването на политики, които са залегнали в другите две ръководства.

 

------------------------------------------------------------
Официална методология:
 
------------------------------------------------------------