Публикации

29.6.2023 г.

Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2023 г. и указания към нея

Държавна администрация

 

Данните се предоставят на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет за целите на Генералната дирекция „Европейска статистика“ към Европейската комисия, съгласно чл. 65 от Правилника за персонала на Европейските общности.