Публикации

2.3.2023 г.

Контакти на модераторите на Портала за обществени консултации по администрации

Обществени консултации

АдминистрацияИменаТелефонИмейл
Агенцията за публичните предприятия и контролНадежда Ашламаджиева02/9701622npashova@appk.government.bg
Агенция за ядрено регулиранеМария Колева02/9406923m.koleva@bnra.bg
Министерство на външните работиЕва Живкова02/9482225eva.jivkova@mfa.bg
Министерство на външните работиДеница Петкова02/9482066denitsa.petkova@mfa.bg
Министерство на вътрешните работиНиколай Нанков02/9824462nnankov.60@mvr.bg
Министерство на вътрешните работиЮлия Мирчева02/9822989jdmircheva.12@mvr.bg
Министерство на електронното управлениеКалина Георгиева02/9492386k.georgieva@egov.government.bg
Министерство на електронното управлениеДеница Голева02/9492227d.goleva@egov.government.bg
Министерство на електронното управлениеВасил Певичаров02/9492405vpevicharov@esmis.government.bg
Министерство на електронното управлениеЗлатина Бучкова02/9492319zbuchkova@esmis.government.bg
Министерство на електронното управлениеРосица Георгиева02/9497594r.georgieva@egov.government.bg
Министерство на енергетикатаАнтоанета Зайчева02/9263240a.zaycheva@me.government.bg
Министерство на енергетикатаДиана Генадиева02/9263133d.genadieva@me.government.bg
Министерство на енергетикатаЗлатина Танева02/9263111z.taneva@me.government.bg
Министерство на енергетикатаМариана Фрехат02/9263272m.frehat@me.government.bg
Министерство на здравеопазванетоДимитър Христов02/9301149dhristov@mh.government.bg
Министерство на земеделиетоАлександър Ангелов02/98511268aangelov@mzh.government.bg
Министерство на земеделиетоЕвстатий Евстатиев02/98511131eevstatiev@mzh.government.bg
Министерство на икономиката и индустриятаВиолета Нешовска02/9407456v.neshovska@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустриятаДимитър Чилибонски02/9407522d.chilibonski@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустриятаИлиана Велева02/9407543i.veleva@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустриятаМая Стоилова02/9407763m.stoilova@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустриятаМилка Андреева02/9407534m.andreeva@mi.government.bg
Министерство на иновациите и растежаТеодор Михайлов02/8075396t.mihailov@mig.government.bg
Министерство на иновациите и растежаПолина Гочева02/8075396p.gocheva@mig.government.bg
Министерство на иновациите и растежаСтанислава Стойнова02/9329203s.stoynova@mig.government.bg
Министерство на иновациите и растежаНадя Сърнарова02/9407462n.sarnarova@mig.government.bg
Министерство на иновациите и растежаГеорги Косев02/8075393g.kosev@mig.government.bg
Министерство на иновациите и растежаЕвгения Петкова02/8075389e.petkova@mig.government.bg
Министерство на културатаЛюдмила Харизанова02/9400878l.harizanova@mc.government.bg
Министерство на културатаМелина Крикорян-Иванова02/0400940m.ivanova@mc.government.bg
Министерство на културатаБоряна Лозанова02/9400944b.lozanova@mc.government.bg
Министерство на културатаНаталия Александрова02/9400989n.aleksandrova@mc.government.bg
Министерство на културатаМария  Богданова02/9400979m.bogdanova@mc.government.bg
Министерство на културатаМиглена Бориславова02/9400985m.borislavova@mc.government.bg
Министерство на културатаМиглена Кацарова02/9400865m.kacarova@mc.government.bg
Министерство на младежта и спортаДелчо Чернаев02/9300704delcho.chernaev@mpes.government.bg
Министерство на младежта и спортаАднан Реджеб02/9300704Adnan.Redzheb@mpes.government.bg
Министерство на образованието и наукатаРосица Янчева02/9217637r.iancheva@mon.bg
Министерство на образованието и наукатаБорислава Лазарова-Капитанова02/9217593b.lazarova@mon.bg
Министерство на околната среда и водитеХристо Стоев02/9406345hstoev@moew.government.bg
Министерство на отбранатаВера Спахийска02/9220956v.s.nikolova@mod.bg
Министерство на отбранатаДимитър Димитров02/9220309ddimitrov@mod.bg
Министерство на отбранатаИлияна Благоева-Копчева02/9220326i.blagoeva@mod.bg
Министерство на правосъдиетоСашка Андрекова02/9819157s_andrekova@justice.government.bg
Министерство на правосъдиетоСилвия Соколова02/9237410S_Sokolova@justice.government.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоДиана Николова02/9405430dnickolova@mrrb.government.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоЗдравко Бешенджиев02/9405430zbeshendzhiev@mrrb.government.bg
Министерство на транспорта и съобщениятаКостадин Вардев02/9409620kvardev@mtc.government.bg
Министерство на транспорта и съобщениятаДесислава Стоичкова02/9409792dstoichkova@mtc.government.bg
Министерство на транспорта и съобщениятаИвет Петкова02/9409478ipetkova@mtc.government.bg
Министерство на труда и социалната политикаЛъчезар Величков 02/8119678Lachezar.Velichkov@mlsp.government.bg
Министерство на труда и социалната политикаРосица Колева02/8119407Rositsa.Koleva@mlsp.government.bg
Министерство на туризмаГаля Генева02/9046829g.geneva@tourism.government.bg
Министерство на туризмаЖени Динева-Кръстева02/9046789z.krasteva@tourism.government.bg
Министерство на финанситеАлександра Мешкова02/98592027a.meshkova@minfin.bg
Министерство на финанситеЦветелина Цветанова02/98592024ts.tsvetanova@minfin.bg
Държавна агенция "Архиви"Лиана Битракова02/9400201l.bitrakova@archives.government.bg
Държавна агенция "Архиви"Милица Максимова02/9400174m.lyubomirova@archives.government.bg
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"Венета Манова888570228;02/4048676VManova@sars.gov.bg
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"Ралица Василева882550249rvasileva@sars.gov.bg
Държавна агенция за Българите в чужбинаГалина Ганчева g.gancheva@aba.government.bg
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"Милена Галева02/9210231m.galeva@statereserve.bg
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"Силвия Колева02/9210282s.koleva@statereserve.bg
Държавна агенция "Национална сигурност"Модератор 202/8147095(пресцентър)mod-dans02@dans.bg
Държавна агенция "Национална сигурност"Модератор 302/8147095(пресцентър)MOD-DANS03@dans.bg
Държавна агенция "Разузнаване"Модератор02/9862703office@dar.bg
Държавна агенция "Разузнаване"Модератор02/9862703office@dar.bg
Държавна агенция "Технически операции"Ирена Деянова888196441ideyanova@dato.bg
Държавна агенция "Технически операции"Ивелина Трифонова02/9827749;0887508743itrifonova@dato.bg
Държавна агенция за бежанцитеБранимира Клисурска02/8080906branimira.klisurska@saref.government.bg
Държавна агенция за бежанцитеМария Коджабашийска02/8080901maria.kodzhabashiyska@saref.government.bg
Държавна агенция за бежанцитеКремена Лазарова02/8080942kremena.lazarova@saref.government.bg
Държавна агенция за закрила на дететоВася Филипова02/9339012vasya.filipova@sacp.government.bg
Държавна агенция за закрила на дететоКамелия Николова02/9339034kamelia.nikolova@sacp.government.bg
Държавна агенция за метрологичен и технически надзорРадостина Стоева885398466radostina.stoeva@damtn.government.bg
Държавна комисия по сигурността на информациятаВладимир Вълчев02/9333662dksi@government.bg
Държавна комисия по сигурността на информациятаНадежда Вачева02/9333664dksi@government.bg
Национален статистически институтДесислава Манчева-Веселинова02/9857700dmancheva@nsi.bg
Национален статистически институтИва Лазарова02/9857613idlazarova@nsi.bg
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиМагделина Величкова8953157magdelina.velichkova@ncpr.bg
Национална служба за охрана Томислав Филипов02/8298397tfilipov@nso.bg
Комисия за енергийно и водно регулиранеТихомир Василев02/9888734tvassilev@dker.bg
Комисия за защита на личните данниКатя Неновска02/9153589knenovska@cpdp.bg
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /предстои актуализация/Димитър Димитров882699035d.vilhemov@caciaf.bg
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /предстои актуализация/Елеонора Владимирова882699002e.vladimirova@ciaf.government.bg
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториДаряна Коцева896807702d.kotzeva@cposa.bg
Комисия за регулиране на съобщениятаМаринела Георгиева02/9492980mvgeorgieva@crc.bg
Комисия за регулиране на съобщениятаСлави Белчев sbelchev@crc.bg
Комисия за регулиране на съобщениятаКалина Василева-Гяурова kvasileva@crc.bg
Комисия за защита на конкуренциятаЗлатил Чолаков02/9356132zcholakov@cpc.bg
Патентно ведомствоМагдалена Радулова mradulova@bpo.bg
Българския институт по метрологияМирослав Найденов02/9702746m.naydenov@bim.government.bg