12.1.2021 г.

Анкетно проучване по проект "Подкрепа за административната реформа"

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет е бенефициент по проект „Подкрепа за административната реформа“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия.

 

Една от целите на проекта е да се разработи рамка за измерване на качеството, въздействието и устойчивостта на административната реформа.

 

Текущият етап на проекта включва пилотно събиране на информация от източници от България. В тази връзка, моля в срок до 27 януари, да попълните електронния въпросник, който е достъпен на този адрес - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Support-for-Public-Administration-Reform-life-events-and-monitoring?surveylanguage=EN#page0