9.3.2021 г.

Закон за нормативните актове след 2016 г.: практика на КС и ВАС

Оценка на въздействието

*Публикацията е обновена през март 2021 г.

В тази публикация са представени решения на Върховния административен съд по административни дела за оспорване на нормативни административни актове и решения на Конституционния съд на Република България, издадени след 2016 г., в които е засегант института на оценката на въздействието.

Представените решения на Върховния административен съд са свързани с прилагането на Закона за нормативните актове след 2016 г., когато беше въведена системата за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове и беше осъвършенствана системата за провеждане на обществени консултации на проекти на нормативни актове.

Пред Върховния административен съд се оспорват нормативните актове на централните органи на изпълнителната власт и се развиват касационните производства по оспорване на нормативни актове на общинските съвети.

 

Източници на решенията са:

* Интернет страницата на Конституционния съд (е-справки)

* Интернет страницата на Върховния административен съд (справки по дела на ВАС).