Публикации

11.10.2015 г.

Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове (без официално приемане)

Оценка на въздействието

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми.
 
Методиката не е приемана официално.
 
------------------------------------------------------------
Официално ръководство:
 
------------------------------------------------------------