Публикации

15.4.2008 г.

Ръководство за обществени консултации в България (без официално приемане)

Обществени консултации

Настоящият документ представлява практическо ръководство за обществени консултации при изготвянето на нормативни и ненормативни актове от органите на изпълнителната власт в Република България. Наричани по-нататък в Ръководството “актове”, те включват проектите за концепции, програми и стратегии; законопроектите и проектите за нормативни актове и свързаните с тях общи административни актове, подготвяни от органите на изпълнителната власт.
 
 
Ръководството не е приемано официално.
 
------------------------------------------------------------
Официални Стандарти за провеждане на обществени консултации:
 
------------------------------------------------------------