Публикации

17.10.2021 г.

Национални социални доклади на Република България

Стратегическо планиране

Националният социален доклад на Република България (2013-2014 г.) е приет с Решение на Министерския съвет от 30 април 2014 г.

Националният социален доклад на Република България (2011-2012 г.) е приет с Решение на Министерския съвет № 19 от 15 май 2012 г.