Публикации

28.3.2019 г.

Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.

Оценка на въздействието

Докладът е изготвен на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В него са отразени състоянието и развитието на процесите, свързани с извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт и провеждането на обществените консултации по Закона за нормативните актове, както и перспективите и приоритетите за следващите периоди.

Докладът е одобрен от Съвета за административната реформа на заседание, проведено на 26 март 2019 г.

 

Годишни доклади за извършването на оценка на въздействието за отминали години може да намерите:

2016 г.

2017 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.