Публикации

20.7.2018 г.

Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г.

Оценка на въздействието

Докладът е изготвен на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В него са отразени състоянието и развитието на процесите, свързани с извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт и провеждането на обществените консултации по Закона за нормативните актове, както и перспективите и приоритетите за следващите периоди.

Докладът е одобрен от Съвета за административната реформа на заседание, проведено на 16 юли, 2018 г.

Годишни доклади: