Публикации

1.11.2016 г.

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Обществени консултации

Годишният доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г. е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Бенефициенти по проекта са били Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ и Професионалното обединение на държавните служители.
 
Отговорността за съдържанието на документа се носи от Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен
интерес и хармонизиране на българското и европейското право. 
 
Документът е предоставен от бенефициентите и е публикуван с тяхно съгласие.