20.6.2013 г.

Базисен модел на комплексно административно обслужване

Административно обслужване

Базисният модел на комплексно административно обслужване, приет на заседание на Министерския съвет от 19.06.2013 г., представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация.

 

Целта на Базисния модел на комплексно административно обслужване е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя:

  • структурирана цялостна методология за практическото въвеждане на  комплексно административно обслужване
  • добри практики за прилагане на принципите за комплексно административно обслужване.