4.6.2013 г.

Годишни доклади за младежта

Стратегическо планиране

Годишният доклад за младежта за 2017 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 912 от 14 декември 2018 г.

Годишният доклад за младежта за 2016 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 266 от 20 април 2018 г.

Годишният доклад за младежта за 2015 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 89 от 26 януари 2016 г.

Годишният доклад за младежта за 2014 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 502 от 31 юли 2015 г.

Годишният доклад за младежта за 2013 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 579 от 01 август 2014 г.

Годишният доклад за младежта за 2010 - 2012 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 488 от 15 август 2013 г.

Годишният доклад за младежта за 2009 и 2010 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 123 от 10 февруари 2012 г.

Годишният доклад за младежта за 2008 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 990 от 28 декември 2009 г.

Годишният доклад за младежта за 2007 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 632 от 7 октомври 2008 г.

Годишният доклад за младежта за 2006 г. е одобрен от Министерския съвет с ..................... от ........................... г.

Годишният доклад за младежта за 2005 г. е одобрен от Министерския съвет с ..................... от ........................... г.

Годишният доклад за младежта за 2004 г. е одобрен от Министерския съвет с ..................... от ........................... г.

Годишният доклад за младежта за 2003 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 387 от 4 май 2004 г.

Годишният доклад за младежта за 2002 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 469 от 1 юли 2003 г.