21.7.2017 г.

Законодателни програми на Министерския съвет за периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2016 г.

Оценка на въздействието

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2016 г. е приета с Решение № 605 на Министерския съвет от 22 юли 2016 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2016 г. е приета с Решение № 68 на Министерския съвет от 04 февруари 2016 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2015 г. е приета с Решение № 654 на Министерския съвет от 31 август 2015 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2015 г. е приета с Решение № 79 на Министерския съвет от 05 февруари 2015 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2014 г. е приета с Решение № 76 на Министерския съвет от 14 февруари 2014 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 август - 31 декември 2013 г. е приета с Решение № 468 на Министерския съвет от 2 август 2013 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2013 г. е приета с Решение № 80 на Министерския съвет от 7 февруари 2013 г. 

Законодателната програма на Министерския съвет за периода  01 юли - 31 декември 2012 г. е приета с Решение № 606 на Министерския съвет от 16 юли 2012 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2012 г. е приета с Решение № 138 на Министерския съвет от 17 февруари 2012г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2011 г. е приета с Решение № 608 на Министерския съвет от 05 август 2011 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2011 г. е приета с Решение № 102 от 23 февруари 2011 г.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2010 г. е приета с Решение № 455 от 2 юли 2010 г.
Законодателната програма на Министерския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2010 г. е приета с Решение № 35 от 28 януари 2010 г.