Публикации

12.1.2011 г.

Реформа на областното ниво на управление

Административна реформа

Това издание е създадени в изпълнение на Компонент 2 на туининг проект BG/2006/IB-OT-01 "Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения". Документът  е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна
система за получаване на обратна връзка от областните администрации за влиянието на националните политики върху развитието на областите.