Публикации

10.12.2010 г.

Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Оценка на въздействието

Наръчникът е предназначен да подпомага организирането, провеждането и прегледа на оценките на въздействието на местното законодателство в България и е изготвен в рамките на проект “Мониторинг на ефективността на работа на общинските администрации”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Институтът за пазарна икономика.