17.6.2009 г.

Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише"

Административно обслужване

Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише"