Публикации

19.4.2024 г.Конкурс за добри практики при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

Категория: Стратегическо планиране
10.4.2024 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Административна реформа
10.4.2024 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Категория: Държавна администрация
4.4.2024 г.Анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
3.4.2024 г.Инициативи, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Категория: По-добро регулиране