Публикации

19.12.2019 г.Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат

Категория: Отворени данни
11.12.2019 г.Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
26.11.2019 г.Ръководство за разработване на Харта на клиента

Категория: Административно обслужване
5.11.2019 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
30.10.2019 г.Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
11.10.2019 г.Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Категория: Оценка на въздействието
7.10.2019 г.Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Категория: Обществени консултации
2.10.2019 г.Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
20.9.2019 г.Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Категория: Оценка на въздействието
  ...