Публикации

18.8.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
5.8.2020 г.Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни: аналитични документи

Категория: По-добро регулиране
30.6.2020 г.Въпросник относно дейностите по осъществяване на процесуално представителство

Категория: Административна реформа
30.6.2020 г.Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Концепции за законодателство
29.4.2020 г.Административното обслужване – по-високи стандарти и фокус върху удовлетвореността на потребителите

Категория: Административно обслужване
16.4.2020 г.Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация

Категория: Административна реформа
14.4.2020 г.Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите

Категория: Административно обслужване
9.3.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.2.2020 г.Покана за регистрация за участие в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Добро управление
20.12.2019 г.Анкета за отчитане мнението на заинтересованите страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Категория: Административна реформа
  ...