Публикации

21.3.2023 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
21.3.2023 г.Годишни планове за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС

Категория: България в ЕС
2.3.2023 г.Контакти на модераторите на Портала за обществени консултации по администрации

Категория: Обществени консултации
24.2.2023 г.Анализ на тема България по пътя на присъединяване към ОИСР: препоръки, предизвикателства и перспективи

Категория: България в ОИСР
23.2.2023 г.Мониторингови доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО)

Категория: Оценка на въздействието
21.2.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Държавна администрация
21.2.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Категория: Държавна администрация
26.1.2023 г.Насоки за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка към проектите на актове на Министерския съвет

Категория: Оценка на въздействието
18.1.2023 г.Насоки за оценка за съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция

Категория: Оценка на въздействието
14.12.2022 г.Внедряване на приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“

Категория: По-добро регулиране
  ...