Публикации

17.6.2009 г.Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише"

Категория: Административно обслужване
16.6.2009 г.Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Категория: Административно обслужване
5.2.2009 г.Споделени практики от ЕС за мониторинг на приоритетите на правителството

Категория: Добро управление
11.12.2008 г.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.

Категория: Стратегическо планиране
10.12.2008 г.Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и Оперативен план за изпълнение за периода 2006 - 2015 г.

Категория: Стратегическо планиране
15.4.2008 г.Ръководство за стратегическо планиране и разработване на политики в България (без официално приемане)

Категория: Стратегическо планиране
15.4.2008 г.Ръководство за обществени консултации в България (без официално приемане)

Категория: Обществени консултации
15.4.2008 г.Ръководство за оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
15.4.2008 г.Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България

Категория: Стратегическо планиране
  ...