Публикации

26.8.2015 г.Изследвания на Института по публична администрация

Категория: Добро управление
16.7.2015 г.Отворени данни (Open Data)

Категория: Отворени данни
6.5.2015 г.Студентски стажове в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
1.5.2015 г.Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България

Категория: Оценка на въздействието
14.8.2014 г.Резултати по проект „Политика за таксите в съотвествие с обществените отношения - условие за по-добро управление”

Категория: По-добро регулиране
5.8.2014 г.Административна реформа, развитие на администрацията, намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата. Отчет за извършеното август 2013-юли 2014 г.

Категория: Административна реформа
3.8.2014 г.Административни услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се изискват документи, издавани от общините

Категория: Административно обслужване
28.7.2014 г.Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (отменено с РМС № 728 от 05.12.2019 г.)

Категория: Оценка на въздействието
8.7.2014 г.Методология за стратегическо планиране в Република България

Категория: Стратегическо планиране
16.6.2014 г.Резултати от проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“

Категория: Административно обслужване
  ...