Публикации

21.7.2017 г.Законодателни програми на Министерския съвет за периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2016 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
2.2.2017 г.Проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“

Категория: Административна реформа
24.1.2017 г.Информация за проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Категория: Добро управление
19.1.2017 г.Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2016 г.

Категория: Административна реформа
1.11.2016 г.Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Категория: Обществени консултации
13.7.2016 г.Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението”

Категория: Обществени консултации
11.12.2015 г.Резултати по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”

Категория: По-добро регулиране
18.11.2015 г.Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Категория: Административна реформа
11.10.2015 г.Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2015 г.Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
  ...