Публикации

6.2.2024 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
5.2.2024 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
24.1.2024 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
22.12.2023 г.Доклади по проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“

Категория: По-добро регулиране
1.12.2023 г.Ежегодни цели на администрацията за 2024 г. и отчет на ежегодните цели за 2023 г.“

Категория: Стратегическо планиране
3.11.2023 г.Подготовка, издаване и прилагане на нормативните актове

Категория: Оценка на въздействието
12.10.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Държавна администрация
12.10.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер, виртуалната среда и системен софтуер, актуализиране в съответствие с изискванията на нормативната уредба на ИИСДА

Категория: Държавна администрация
4.10.2023 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 септември - 31 декември 2023 г.

Категория: Законодателни и оперативни прогами на Министерския съвет
25.9.2023 г.Социологическо проучване за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване

Категория: Административно обслужване
  ...