Публикации

11.7.2023 г.Административно обслужване – нормативна и методологическа рамка

Категория: Административно обслужване
6.7.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Категория: Административно обслужване
15.6.2022 г.Наръчник за организация на административното обслужване по телефона

Категория: Административно обслужване
25.2.2022 г.Анкетно проучване за работното време на центровете за административно обслужване

Категория: Административно обслужване
29.4.2020 г.Административното обслужване – по-високи стандарти и фокус върху удовлетвореността на потребителите

Категория: Административно обслужване
14.4.2020 г.Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите

Категория: Административно обслужване
26.11.2019 г.Ръководство за разработване на Харта на клиента

Категория: Административно обслужване
3.8.2014 г.Административни услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се изискват документи, издавани от общините

Категория: Административно обслужване
16.6.2014 г.Резултати от проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“

Категория: Административно обслужване
19.12.2013 г."Обичате ли да се редите на опашки?" - Видеоклип за комплексното административно обслужване

Категория: Административно обслужване