20.10.2020 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
8.7.2014 г.Методология за стратегическо планиране в Република България

Категория: Стратегическо планиране
19.6.2014 г.Национални социални доклади на Република България

Категория: Стратегическо планиране
10.6.2014 г.Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Категория: Стратегическо планиране
5.6.2013 г.Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
4.6.2013 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
4.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
21.2.2012 г.ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Категория: Стратегическо планиране
25.1.2011 г.Инфраструктурните приоритети на България до 2020 г. Презентация на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране